0,-
poradíme
zavoláme
96,-
ONLINE
rýchlo, lacno
149,-
s podporou,
bez starostí


Kedy je energetický certifikát potrebný?

Vlastník budovy je povinný mať energetický certifikát:

  • k dátumu začatia kolaudácie novej alebo významne obnovenej budovy
  • k dátumu, kedy bola uzatvorená zmluva o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti
  • v časovom rozmedzí do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu stavebnej úpravy budovy, ktorá má vplyv na energetickú hospodárnosť

Energetický certifikát stupnica stupnica.jpgŠtátna energetická inšpekcia je kontrolným orgánom pre výkon zákona o energetickej hospodárnosti budov. Je poverená ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.

Na základe energetického certifikátu si kupujúci vie porovnať, aký bude náklad na energiu. Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovávaní energetického certifikátu. Jeho osobitosťou je fakt, že teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím musí byť minimálne 15 °C, čo sa niekedy ťažko dosahuje a tým je kvalita práce obmedzená.

Na stránke www.inforeg.sk je zoznam certifikovaných stavieb a aj štatistiky certifikovaných stavieb za určité obdobia.