Efektívnejší spôsob získania energetického posudku.

Energetický certifikát ku kolaudácii.

Objednať za 169,-
Energetický certifikát ku kolaudácii je povinný pre novostavby a rekonštruované budovy, ktoré sú podľa zákona povinné získať kolaudačné rozhodnutie. Tento certifikát je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, pretože im umožňuje lepšie pochopiť energetické vlastnosti budovy a zistiť, kde môžu zlepšiť jej efektivitu a znížiť náklady na energie.

Energetický certifikát na plán obnovy

Objednať za 229,-
Energetický certifikát na plán obnovy domov je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, ktorí chcú zlepšiť energetickú efektivitu svojich domov. Certifikát umožňuje majiteľom budov lepšie pochopiť energetické vlastnosti svojho domu a zistiť, kde môžu zlepšiť jeho energetickú výkonnosť. Tento certifikát je tiež súčasťou plánu obnovy domov, ktorý môže byť použitý na získanie finančnej podpory pre obnovu domu.

Energetická štúdia na plán obnovy NOVINKA

Objednať LEN za 39,-

Energetická štúdia na plán obnovy domov poskytuje rýchly prehľad o energetickom výkone budovy a overuje opatrenia, ktoré majú byť prijaté na zlepšenie energetických parametrov budovy. Medzi tieto opatrenia môžu patriť izolácia stien a strechy, výmena okien, modernizácia systému kúrenia a ohrevu vody a iné zlepšenia navrhnuté klientom.

Keď si nie se istí, či Váš dom splní požiadavky na poskytnutie dotácie. Objednajte si našu energetickú štúdiu pre POO, vyplňte dotazník a do 24hodín sa dozviete, či sa Vám oplatí žiadať o dotáciu.

Kontakt na živý hotline SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Objednať zdarma

Ak máte otázky týkajúce sa našich produktov alebo služieb, neváhajte nás kontaktovať. Naše tímy sú pripravené zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by vás mohli zaujímať v súvislosti s energetickými posudkami a pomôcť vám pri rozhodovaní.

Ponúkame tiež podporu zákazníkom, takže ak máte problémy s našimi produktmi alebo službami, kontaktujte nás a budeme sa snažiť vyriešiť vaše problémy.

Kedy je energetický certifikát potrebný?

Vlastník budovy je povinný mať energetický certifikát:

  • k dátumu začatia kolaudácie novej alebo významne obnovenej budovy
  • k dátumu, kedy bola uzatvorená zmluva o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti
  • v časovom rozmedzí do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu stavebnej úpravy budovy, ktorá má vplyv na energetickú hospodárnosť

Energetický certifikát stupnica stupnica.jpgŠtátna energetická inšpekcia je kontrolným orgánom pre výkon zákona o energetickej hospodárnosti budov. Je poverená ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.

Na základe energetického certifikátu si kupujúci vie porovnať, aký bude náklad na energiu. Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovávaní energetického certifikátu. Jeho osobitosťou je fakt, že teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím musí byť minimálne 15 °C, čo sa niekedy ťažko dosahuje a tým je kvalita práce obmedzená.

Na stránke www.inforeg.sk je zoznam certifikovaných stavieb a aj štatistiky certifikovaných stavieb za určité obdobia.