Efektívnejší spôsob získania energetického posudku.

Energetický certifikát ku kolaudácii.

Objednať za 169,-
Energetický certifikát ku kolaudácii je povinný pre novostavby a rekonštruované budovy, ktoré sú podľa zákona povinné získať kolaudačné rozhodnutie. Tento certifikát je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, pretože im umožňuje lepšie pochopiť energetické vlastnosti budovy a zistiť, kde môžu zlepšiť jej efektivitu a znížiť náklady na energie.

Energetický certifikát na plán obnovy

Objednať za 229,-
Energetický certifikát na plán obnovy domov je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, ktorí chcú zlepšiť energetickú efektivitu svojich domov. Certifikát umožňuje majiteľom budov lepšie pochopiť energetické vlastnosti svojho domu a zistiť, kde môžu zlepšiť jeho energetickú výkonnosť. Tento certifikát je tiež súčasťou plánu obnovy domov, ktorý môže byť použitý na získanie finančnej podpory pre obnovu domu.

Energetická štúdia na plán obnovy NOVINKA

Objednať LEN za 39,-

Energetická štúdia na plán obnovy domov poskytuje rýchly prehľad o energetickom výkone budovy a overuje opatrenia, ktoré majú byť prijaté na zlepšenie energetických parametrov budovy. Medzi tieto opatrenia môžu patriť izolácia stien a strechy, výmena okien, modernizácia systému kúrenia a ohrevu vody a iné zlepšenia navrhnuté klientom.

Keď si nie se istí, či Váš dom splní požiadavky na poskytnutie dotácie. Objednajte si našu energetickú štúdiu pre POO, vyplňte dotazník a do 24hodín sa dozviete, či sa Vám oplatí žiadať o dotáciu.

Kontakt na živý hotline SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Objednať zdarma

Ak máte otázky týkajúce sa našich produktov alebo služieb, neváhajte nás kontaktovať. Naše tímy sú pripravené zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by vás mohli zaujímať v súvislosti s energetickými posudkami a pomôcť vám pri rozhodovaní.

Ponúkame tiež podporu zákazníkom, takže ak máte problémy s našimi produktmi alebo službami, kontaktujte nás a budeme sa snažiť vyriešiť vaše problémy.

Pokuty za nesplnenie povinnosti ecb

Štátny dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia (ŠEI), ktorá môže udeľovať pokuty vlastníkom objektov, ale aj osobám vykonávajúcim certifikáciu. Za správne delikty môže ŠEI uložiť pokutu od 500 do 3000 EUR osobe právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vystupuje ako vlastník budovy:

  1. ak nevystaví energetický štítok na nápadnom mieste a verejnosti prístupnom mieste do 5 pracovných dní od prevzatia energetického certifikátu
  2. ak vlastník nezaobstará energetický certifikát aj keď podľa zákona mu táto povinnosť vyplýva
  3. ak vlastník neuschová energetický certifikát počas doby jeho platnosti
  4. ak pri predaji budovy neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi
  5. ak novému nájomcovi neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu
  6. ak novému nadobúdateľovi neodovzdá projektové energetické hodnotenie pri predaji nehnuteľnosti, alebo pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy
  7. ak neuvedie energetické ukazovatele integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu ako súčasť ponuky v reklame v komerčnom médiu