0,-
poradíme
zavoláme
96,-
ONLINE
rýchlo, lacno
149,-
s podporou,
bez starostí


Prečo vznikla energetická certifikácia?

solar-cyklus-energetická-stupnica.pngEurópska únia zistila, že vyše 40% z celkovej spotreby energie budov sa využíva na ich vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Jej cieľom je znížiť čerpanie primárnych zdrojov energie a znížiť znečisťovanie ovzdušia emisnými plynmi, hlavne oxidom uhlíka.

Na splnenie tohto cieľa zvolila nástroj, energetickú certifikáciu. V oblasti spotrebnej elektroniky sa už dlhšiu dobu používa obdobný nástroj. V prípade kúpy napr. chladničky alebo práčky už ani nepremýšľate, že by kúpený spotrebič bol nižšej energetickej triedy ako „A“, z dôvodu nižšej spotreby energie.