0,-
poradíme
zavoláme
96,-
ONLINE
rýchlo, lacno
149,-
s podporou,
bez starostí


Odborný dozor

Energetické certifikáty pre ecb-portal.sk vypracováva spoločnosť Delphia s.r.o, ktorá je spoločnosťou s najväčším podielom vypracovaných certifikátov na trhu. Cca 300 certifikátov mesačne čo je 25% podiel na trhu.

Garanciu odborného vyhotovenia na základe Vašej objednávky zabezpečujú nasledovné odborne spôsobilé osoby. (Kliknutím na ich mená si môžete overiť pravosť na stránke komory stavebných inžinierov.)

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
Odborný garant: Ing. Peter Kopecký
Teplotechnika je oblasť výpočtu, kde sa započítavajú teplotechnické vlastnosti použitých materiálov, charakteristiky prestupu tepla a ich hrúbky. Najmä steny, podlahy, stropy a strešné konštrukcie.

 

Vykurovanie a príprava teplej vody
Odborný garant: Ing. Peter Kopecký
Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú jednoznačne silné atribúty, ktoré vplývajú na celkovú spotrebu stavby. Pri výpočte máme na zreteli zdroj tepla (kotol, tepelné čerpadlo, ...), jeho účinnosť a celkovú kvalitu vykurovacieho systému. Rovnako ako pri príprave teplej úžitkovej vody. Výsledkom je potreba energie, ktorá sa podieľa na celkovom hodnotení budovy.

 

Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov
Odborný garant: Ing. Michal Svetlík
Pri budovách väčšieho charakteru ako sú administratívne budovy, obchodné centrá, školy, haly a pod.. je už nutné započítavať do celkového hodnotenia aj elektroinštalácie. Najmä svietidlá, ktoré majú vplyv na celkovú potrebu energie budovy.

 

Vetranie a klimatizácia
Odborný garant: Ing. Peter Kopecký
Objekty, ktoré majú veľké klimatizačné jednotky na úpravu vzduchu, prípadne chladenie, spotrebujú nemalé množstvo energie. Na základe potreby energie sa vypočítava jednotková potreba energie na m2 a táto sa pripočítava k celkovému hodnoteniu objektu.