Efektívnejší spôsob získania energetického posudku.

Energetický certifikát ku kolaudácii.

Objednať za 169,-
Energetický certifikát ku kolaudácii je povinný pre novostavby a rekonštruované budovy, ktoré sú podľa zákona povinné získať kolaudačné rozhodnutie. Tento certifikát je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, pretože im umožňuje lepšie pochopiť energetické vlastnosti budovy a zistiť, kde môžu zlepšiť jej efektivitu a znížiť náklady na energie.

Energetický certifikát na plán obnovy

Objednať za 229,-
Energetický certifikát na plán obnovy domov je dôležitý pre majiteľov a prevádzkovateľov budov, ktorí chcú zlepšiť energetickú efektivitu svojich domov. Certifikát umožňuje majiteľom budov lepšie pochopiť energetické vlastnosti svojho domu a zistiť, kde môžu zlepšiť jeho energetickú výkonnosť. Tento certifikát je tiež súčasťou plánu obnovy domov, ktorý môže byť použitý na získanie finančnej podpory pre obnovu domu.

Energetická štúdia na plán obnovy NOVINKA

Objednať LEN za 39,-

Energetická štúdia na plán obnovy domov poskytuje rýchly prehľad o energetickom výkone budovy a overuje opatrenia, ktoré majú byť prijaté na zlepšenie energetických parametrov budovy. Medzi tieto opatrenia môžu patriť izolácia stien a strechy, výmena okien, modernizácia systému kúrenia a ohrevu vody a iné zlepšenia navrhnuté klientom.

Keď si nie se istí, či Váš dom splní požiadavky na poskytnutie dotácie. Objednajte si našu energetickú štúdiu pre POO, vyplňte dotazník a do 24hodín sa dozviete, či sa Vám oplatí žiadať o dotáciu.

Kontakt na živý hotline SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Objednať zdarma

Ak máte otázky týkajúce sa našich produktov alebo služieb, neváhajte nás kontaktovať. Naše tímy sú pripravené zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by vás mohli zaujímať v súvislosti s energetickými posudkami a pomôcť vám pri rozhodovaní.

Ponúkame tiež podporu zákazníkom, takže ak máte problémy s našimi produktmi alebo službami, kontaktujte nás a budeme sa snažiť vyriešiť vaše problémy.

Odborný dozor

Energetické certifikáty pre ecb-portal.sk vypracováva spoločnosť Delphia s.r.o, ktorá je spoločnosťou s najväčším podielom vypracovaných certifikátov na trhu. Cca 300 certifikátov mesačne čo je 25% podiel na trhu.

Garanciu odborného vyhotovenia na základe Vašej objednávky zabezpečujú nasledovné odborne spôsobilé osoby. (Kliknutím na ich mená si môžete overiť pravosť na stránke komory stavebných inžinierov.)

Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
Odborný garant: Ing. Peter Kopecký
Teplotechnika je oblasť výpočtu, kde sa započítavajú teplotechnické vlastnosti použitých materiálov, charakteristiky prestupu tepla a ich hrúbky. Najmä steny, podlahy, stropy a strešné konštrukcie.

 

Vykurovanie a príprava teplej vody
Odborný garant: Ing. Peter Kopecký
Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú jednoznačne silné atribúty, ktoré vplývajú na celkovú spotrebu stavby. Pri výpočte máme na zreteli zdroj tepla (kotol, tepelné čerpadlo, ...), jeho účinnosť a celkovú kvalitu vykurovacieho systému. Rovnako ako pri príprave teplej úžitkovej vody. Výsledkom je potreba energie, ktorá sa podieľa na celkovom hodnotení budovy.

 

Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov
Odborný garant: Ing. Michal Svetlík
Pri budovách väčšieho charakteru ako sú administratívne budovy, obchodné centrá, školy, haly a pod.. je už nutné započítavať do celkového hodnotenia aj elektroinštalácie. Najmä svietidlá, ktoré majú vplyv na celkovú potrebu energie budovy.

 

Vetranie a klimatizácia
Odborný garant: Ing. Peter Kopecký
Objekty, ktoré majú veľké klimatizačné jednotky na úpravu vzduchu, prípadne chladenie, spotrebujú nemalé množstvo energie. Na základe potreby energie sa vypočítava jednotková potreba energie na m2 a táto sa pripočítava k celkovému hodnoteniu objektu.