0,-
poradíme
zavoláme
96,-
ONLINE
rýchlo, lacno
149,-
s podporou,
bez starostí


Obhliadka proti Online Objednávke

Osobná obhliadka versus On-Line, ktoré si vybrať?

Veľmi to častá otázka, ktorá býva dokonca zdrojom hádok a osočovaní. Poďme sa preto zamyslieť nad odpoveďou.

Eneregetický certifikát sa často prirovnáva k znaleckému posudku a celkom právom. Jedná sa o súbor výpočtov a údajov, ktoré ako celok tvoria výsledok s nejakým hodnotením. Pri znaleckom posudku je výsledkom finančné hodnotenie a pri energetickom certifikáte je to energetické hodnotenie.

Teraz sa zamyslime nad tým, ako by mala vyzerať obhliadka budovy pri príprave energetického certifikátu. Autorizovaný inžinier príde k objektu, podá si ruku s majiteľom, alebo splnomocnenou osobou. Odfotí si objekt podľa požiadaviek. A keďže potrebuje zistiť skutočný stav objektu, začne si overovať jednotlivé konštrukcie .... „zbíjačkou“ (veď ako inak sa dozvie skutkový stav konštrukcií? Pod omietku nevidí, pod podlahu nevidí, do strechy nevidí ...).

Dosť choré že? Samozrejme nám je všetkým jasné, čo by mu asi taký majiteľ povedal, keby dostal požiadavku na “overenie skutočného stavu” takouto formou.

No a presne preto všetky oborne spôsobilé osoby používajú nejakú formu papiera (objednávka, dotazník, formulár, ...), kde po detailnom výsluchu zapíšu požadované údaje a následne doma, resp. v práci vypočítajú certifikát. Čiže sa spoliehajú na informácie od klienta a následný výpočet.

Zopakujem: “sa spoliehajú na informácie od klienta”. No a ja považujem klienta, ktorý dokáže odpovedať na otázku: “Aké máte zateplenie?” dostatočne zdatného, aby na túto a jej podobné otázky odpovedal aj pri vypĺňaní online dotazníka. No a keďže v dnešnej dobe, kedy má telefón s fotoaparátom snáď každý, považujem odfotenie vlastného rodinného domu a zaslanie fotografií digitálnou cestou za úkon nad ktorým sa ani netreba zamýšľať.

Záverom by som snáď len skonštatoval, že obhliadka má svoje čaro. Osobný kontakt, neanonymný prístup. Určite existujú aj objekty s komplikovanými okolnosťami. Ale v dnešnej dobe, kedy sa dá online objednať takmer čokoľvek, pri zvážení predchádzajúcich skutočností sa mi vidia osobné obhliadky trošku „retro“ a pomalé. Tých pár prípadov, kedy sú potrebné, určite dokážu vyriešiť tí, ktorí tak bojujú proti online objednávkam.

Ak chcete Energetický certifikát rýchlo, lacno a bez zbytočných rečí, pokojne objednávajte.